Click Restaurant
คือ
โปรแกรมร้านอาหารที่สามารถบันทึก ออเดอร์จากลูกค้าแล้วส่งไปพิมพ์ที่ครัว
มีความสามารถมาตรฐาน รวมโต๊ะ ย้ายโต๊ะ บันทึกค้างชำระ หรือทยอยชำระ
ใน 1 ร้านสามารถตั้งจุดโปรแกรมใช้ได้ได้หลายจุด จะเป็นจุดของแคชเชียร์
จุดของบริกร ก็สามารถทำได้ ใช้งานบนระบบวินโดว์

ความสามารถทั่วไป

 • สามารถย้ายโต๊ะ ถ้าหากสั่งอาหารไปแล้ว
 • แบ่งระดับผู้ใช้งานได้สามระดับ 1.ผู้จัดการ 2.แคชเชียร์ 3.บริกร
 • มีรหัสล็อคอิน ก่อนเข้าใช้งาน
 • สามารถตั้งจุดเครื่องพิมพ์ส่งครัว ได้ 6 จุด (6 ครัว)
 • หน้าจอและปุ่มออกแบบโดยสามารถใช้กับ จอแบบสัมผัส Touch Screen
 • มีระบบ message แจ้งบอก หากโต๊ะที่บริกรเปิดไว้ มีการย้ายไปโต๊ะอื่น โดยบริกรคนอื่น
 • กำหนด ระบบภาษี คิดภาษีแยกนอก รวมใน หรือไม่คิดภาษี
 • กำหนดอัตรา(%) ภาษีได้เอง
 • สามารถกำหนดข้อความหัว และท้าย ของใบ Check บิลได้เอง
 • พิมพ์ใบ Check บิล แบบแยกจำนวน และรวมจำนวนในอาหาร
 • รองรับขนาดกระดาษ Check ขนาด 2.5นิ้ว และ A4
 • สามารถตั้งค่าบริการ หรือ Service charge
 • สั่งอาหารแบบแยก Check บิลได้ 10 ใบ ใน 1 โต๊ะ
 • รวมหรือแยกใบ Check บิล ไปโต๊ะอื่น
 • ส่งคำสั่งพิเศษหรือวัตถุดิบ พร้อมกับอาหารได้


  การสั่งอาหาร
 • สามารถใช้เม้าส์หรือ กดบนหน้าจอ(Touch screen)เพื่อสั่งอาหาร
 • กำหนดโหมดอาหารได้ว่า สั่งทานปกติ ,สั่งกลับบ้าน, สั่งรอเสริฟ(Hold )
 • กำหนดข้อมูลพิเศษเฉพาะอาหาร เช่น รสชาติเผ็ดมากหรือน้อย ,เปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นไก่, ไม่ใส่ผงชูรส ,อื่นๆ
 • สามารถลบอาหารที่สั่งไปแล้วได้(เฉพาะระดับผู้จัดการ)
 • สามารถพิมพ์บิลที่จุดบริกร ได้เลยหากต่อเครื่องพิมพ์ไว้ โดยบริกรไม่ต้องเดินมาหยิบบิลที่แคชเชียร์
 • รองรับระบบ ปิดโต๊ะ และสามารถเปิดโต๊ะได้ใหม่ หากสั่งคิดเงินแล้ว แต่เปลี่ยนใจอยากนั่งทานต่อ
 • รองรับการย้ายอาหารไปโต๊ะอื่น
 • รองรับระบบ 1 โต๊ะ แต่มีหลาย Check หากต้องการสั่งอาหารแยก Check กัน เพื่อสะดวกตอนเรียกเก็บเงิน

  การชำระเงิน
 • กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อน และส่วนลดเงินสดทีหลัง
 • กำหนดการใช้อัตราภาษีได้
 • สามารถชำระค่าอาหาร ทั้งเงินสด รวมกับบัตรเครดิตได้ใน Check เดียวกัน
 • สามารถใช้เม้าส์หรือ กดบนหน้าจอ(Touch screen) เพื่อกดเลือกวิธีชำเงินได้ทันที
 • แสดงจำนวนเงินทอนอัตโนมัติ หากชำระเป็นเงินสด
 • สามารถกำหนดการพิมพ์บิล พร้อมปิดโต๊ะอัตโนมัติ หรือจะแยกการกดพิมพ์บิลก่อน และค่อยกดปิดโต๊ะ
 • รองรับการค้างชำระเงิน เช่นค้างชำระเต็มจำนวน หรือชำระก่อนครึ่ง แล้วมาชำระใหม่ในวันหลัง

  ผู้จัดการ/เจ้าของร้าน
 • สามารถใช้งานได้ทุกส่วนของระดับ แคชเชียร์และบริกร
 • แก้ไขข้อมูลหลัก ก่อนการใช้โปรแกรม
 • สามารถดูรายงานการขาย แบบสรุปแต่ล่ะเดือน หรือรายวัน และรายงานสรุปอาหารที่ลูกค้าสั่งมากที่สุด และรายงานช่วยเหลืออื่นๆ
 • สามารถลบอาหาร ที่สั่งไปได้ (เฉพาะระดับผู้จัดการเท่านั้น)

  แคชเชียร์
 • มีหน้าจอเฉพาะแคชเชียร เพื่อดูเฉพาะรายการโต๊ะที่สั่งปิด
 • สามารถเรียกดูรายการย้อนหลัง ตามวันที่ๆกำหนด
 • เมื่อล็อคอิน สามารถกระโดดมาที่หน้าจอแคชเชียร์อัตโนมัติ
 • มีระบบ auto refresh สามารถดูรายการที่ปิดโต๊ะ และตั้งเวลา refresh ได้

  บริกร
 • มีระบบ auto refresh สามารถดูสถานะโต๊ะล่าสุด หากมีบริกรคนอื่น เปิดโต๊ะไว้
 • มีระบบ Message แจ้งบอก หากโต๊ะที่เปิดไว้ โดนบริกรคนอื่นย้าย ไปโต๊ะอื่น
 • พิมพ์ Check บิล ได้ที่เครื่องบริกรทันที หรือจะพิมพ์ที่เครื่องแคชเชียร์ ก็สามารถทำได

  พ่อครัว
 • แสดงรายการสั่งอาหารจาก จุดต่างๆเข้าสู่ครัว ได้ 6จุด ตามตำแหน่งของจุดพิมพ์
 • ลบคำสั่งอาหารเมื่อทำเสร็จแล้ว ตามลำดับคิวอาหาร

 


รหัสล็อคอิน - เพื่อทดสอบ
3 = ระดับ manager
2 = ระดับcashier
1 = ระดับ waiter
4 = ระดับ Kitchen

DOWNLOAD v.2.2

Download

ClickRestaurant22.exe (4.3MB) (stand alone)

Download

คู่มือใช้งาน (3MB)

Screenshot version 2.0


สถานะโต๊ะบริการ


สั่งอาหารและส่งครัว


ชำระเงิน


มอนิเตอร์ในครัว

มีอะไรใหม่ใน version 2.0

- แสดงรายการสั่งอาหารทางจอภาพ สำหรับในครัว (1024x768pixel)
- แสดงจำนวนอาหารแบบรวมจำนวน ในหน้าสั่งอาหาร
- ถามจำนวน สำหรับอาหารที่ต้องสั่งครั้งล่ะหลายๆจาน
- แสดงรายชื่ออาหารก่อนลบ
- ใส่ชื่อลูกค้าและ Taxid ลงในใบเสร็จ
- option ข้ามการยืนยันช่วงเปิดโต๊ะ
- option พิมพ์บิลทันทีเมื่อกดปิดโต๊ะ
- option ถามรหัสทุกครั้งที่เปิดโต๊ะ,สั่งอาหารเพิ่มหรือย้ายโต๊ะ
- ปรับกราฟฟิค และสีแสดงสถานะใหม่ และอธิบายสถานะของสีต่างๆ
- Reset Database เมื่ออยากเริ่มต้นระบบใหม่
- Backup Database
- Restore Database

 

มีอะไรใหม่ใน version 2.1

- ราคา 2 ระดับ Lunch – Dinner

- ราคาตาม size ของอาหาร

- หน้าจออาหารนอกเมนู

- Discount เฉพาะแถวเดียว

- ชื่อพนักงานเปิดโต๊ะที่หน้าจอ "ชำระเงิน"

- ปุ่มทศนิยมหน้าจอ Cash, Credit, Payment, Discount, Tax,Note

- Report  3 รายการ

     *รายรับประจำวัน ตามเวลา-เวลา

     *รายรับประจำวัน ตามพนักงานที่เปิดโต๊ะ

     *รายรับประจำเดือน ตามพนักงานที่เปิดโต๊ะ

- จำนวนลูกค้า ที่บิลส่งครัว

- คำนวณเวลาที่เปิดโต๊ะใหม่ แบบข้ามเดือน

- ตัด Footer ตามความสูงของข้อความ

- ใบเสร็จขนาด 2นิ้ว, 2.5นิ้ว และ 3นิ้ว

- ปุ่มดูผลรวม

- ปรับข้อความ "รับเงิน" , "ทอนเงิน" ได้โดยแก้ไขใน main.ini

- แก้ไขข้อผิดพลาด ลบอาหารแล้ว error

- แก้ไขข้อผิดพลาด เลขที่บัตรเครดิต


spec คอมพิวเตอร์
CPU : 800 Mhz , 128MB RAM
OS : MS Windows 2000 / XP
Harddisk 15Mb
MS Access ODBC driver
Resolution : 800x600 pixel upวิธีสั่งซื้อ

1 ส่ง Product Code จากเครื่องจริงที่ใช้งาน มาที่อีเมล์
pbdevelop@hotmail.com   หรือทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ 081-4820607  (เข้าที่ปุ่ม “ลงทะเบียน/Register” จากหน้าจอ Login)

2 ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ทางเราจะแจ้ง Serial No. เพื่อให้ปลดล็อคทันที หลังชำระเงิน)

* กรุณาแจ้งชื่อ เจ้าของ Licensed ก่อนชำระเงิน

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

ประเภท

จำนวนเงิน

ธนชาต

180-2-09532-0

เอกภพ วิโรจน์วงศ์

ออมทรัพย์

3,000 บาท

 

 

 

 

 


ร้านอาหาร,ภัตตาคาร,สวนอาหาร,ผับ,สั่งอาหาร,พิมพ์ครัว,ส่งออเดอร์,ส่งไปครัว,POS,จุดขาย,
โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมอาหาร,ซอฟท์แวร์ร้านอาหาร,บริหารร้านอาหาร,บริหารภัตตาคาร,
คิดค่าอาหาร,เก็บตังค์,ใบเสร็จอาหาร,ใบเสร็จ